Björn Åstrand

bjorn.astrand@droneacademy.se

  • Baserad i Jönköping
  • Inspektion av byggnader/byggnadsverk
  • 3D-programmering/visualisering
  • Fotogrammetri
  • Film och foto


Björn Åstrand