• Lantmätning och kartering
  • Flygfoto/Flygfilm
  • Inspektioner.
  • 3D-modellering
  • Experimentella drönarprojekt
  • Stationerad i Lund och är tillgänglig för projekt/arbeten i hela världen.
  • Paul Nair